ASC2UTF8 to małe narzędzie do konwersji niektórych znaków specjalnych z ASCII do UTF-8.

ASC 2 UTF-8 Converter

W przygotowaniu, dość często, teksty są w skryptach php, przyszedł potrzeby pisania tego narzędzia w Gambas2.

Podczas pracy z dwoma lub więcej językami rozbrzmiewa echem w środowisku HTML, zapisu znaków specjalnych może być ciekawym wyzwaniem. Za pomocą znacznika META <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"> i tablicy konwersji dla UTF-8 może być dobrym rozwiązaniem (wyniknęły przynajmniej ze mną). ASC2UTF8 narzędzie konwertuje tylko niektóre znaki specjalne, tych, którzy faktycznie potrzebują mnie nawrócić faziam. O code-fonte można łatwo zmienić na inne znaki specjalne.