ASC2UTF8 เป็นสาธารณูปโภคที่มีขนาดเล็กเพื่อการแปลงตัวอักษรพิเศษบางอย่างจาก ASCII เป็น UTF - 8.

ASC 2 UTF-8 Converter

ในการเตรียมการ, และมีความถี่, ข้อความที่จะรวมไว้ในสคริปต์ PHP, มาจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ใน Gambas2.

เมื่อทำงานร่วมกับสองภาษาหรือมากกว่าเพื่อสะท้อนในสภาพแวดล้อมที่ HTML, เขียนตัวอักษรพิเศษสามารถท้าทายที่น่าสนใจ. การใช้เมตาแท็ก <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"> และตารางการแปลงสำหรับ UTF - 8 อาจจะเป็นทางออกที่ดี (ส่งผลให้อย่างน้อยกับฉัน). ASC2UTF8 ยูทิลิตี้เท่านั้นที่แปลงอักขระพิเศษบาง, บรรดาผู้ที่จริงต้องแปลงฉัน faziam. O แหล่ง สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่ออักขระพิเศษอื่น ๆ.