ASC2UTF8 یک ابزار کوچک برای تبدیل برخی از کاراکترهای خاص از ASCII را به UTF - 8 است.

ASC 2 UTF-8 Converter

در آماده سازی, با برخی از فرکانس, متون به در اسکریپت پی اچ پی, آمد نیاز به نوشتن این ابزار در Gambas2.

وقتی که کار با دو یا چند زبان را در محیط های HTML اکو, نوشتن کاراکتر خاص می تواند یک چالش جالب. با استفاده از متا تگ <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"> و یک جدول برای تبدیل UTF - 8 می تواند یک راه حل خوب (نتیجه حداقل با من). ASC2UTF8 ابزار تنها در تبدیل برخی از کاراکترهای خاص, کسانی که در واقع نیاز به من faziam تبدیل. O منبع به راحتی می توان به شخصیت های خاص دیگر تغییر.

برچسب ها: , ,