ASC2UTF8 er et lite verktøy for å konvertere noen spesielle tegn fra ASCII til UTF-8.

ASC 2 UTF-8 Converter

Ved utarbeidelsen, med noen frekvens, tekster å inkludere i php skript, kom behovet for å skrive dette verktøyet i Gambas2.

Når du arbeider med to eller flere språk til ekko i HTML miljøer, skrive spesialtegn kan være en interessant utfordring. Ved å bruke en META-tag <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"> og en konverteringstabell for UTF-8 kan være en god løsning (resulterte i hvert fall med meg). Verktøyet ASC2UTF8 konverterer bare noen spesialtegn, de som faktisk trenger å konvertere meg faziam. Det kilde kan enkelt endres til andre spesialtegn.

Tags: , ,