ASC2UTF8 je malý nástroj pre konverziu niektoré špeciálne znaky z ASCII do UTF-8.

ASC 2 UTF-8 Converter

Pri príprave, s určitou frekvenciou, Texty, aby do PHP skriptov, prišlo, že je potrebné napísať tento nástroj v Gambas2.

Pri práci s dvoma alebo viac jazykov echo v prostredí HTML, písať špeciálne znaky môžu byť zaujímavou výzvou. Používame META tagy <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"> a porovnávacie tabuľky pre UTF-8 môže byť dobrým riešením (Výsledkom aspoň u mňa). Nástroj ASC2UTF8 iba prevádza niektoré špeciálne znaky, tí, ktorí skutočne potrebujú previesť ma faziam. O zdroj možno ľahko zmeniť na iné špeciálne znaky.

Tags: , ,