ASC2UTF8 är ett litet verktyg för att konvertera några speciella tecken från ASCII till UTF-8.

ASC 2 UTF-8 Converter

Vid utarbetandet av, med viss frekvens, texter som ska ingå i PHP-skript, kom behovet av att skriva detta verktyg i Gambas2.

När du arbetar med två eller flera språk till ECHO i HTML miljöer, skriva specialtecken kan vara en intressant utmaning. Med hjälp av en metatagg <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"> och en omräkningstabell för UTF-8 kan vara en bra lösning (resulterade åtminstone med mig). Verktyget ASC2UTF8 konverterar bara några specialtecken, de som faktiskt behöver konvertera mig faziam. Den code-Fonte kan enkelt ändras till andra specialtecken.

Taggar: , ,