برای دبیان لنی defeito در اپن سورس مشخص 2.6.4, اما اپن سورس 3.1 منتشر شد, را نصب کنید ، فقط به سادگی این مراحل را دنبال:

  • اضافه کردن مخزن backports, ویرایش ریشه به عنوان / و غیره / دستور apt / sources.list برای اضافه کنید و در خط deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free
  • باز کردن کنسول (como ریشه)
  • Instale ای backports دبیان جاکلیدی’ تایپ کردن apt-get install debian-backports-keyring
  • بروز رسانی لیست تمام بسته با تایپ کردن apt-get update
  • POR FIM instale O OpenOffice.org apt-get -t lenny-backports install openoffice.org

و آماده, ساخته شده است. O OpenOffice.org 3.1 نصب شده است و آماده برای استفاده, openoffice.org digite’ کنسول یا استفاده از 'برنامه ها' منو.