עבור דביאן לני defeito המתוארים OpenOffice 2.6.4, אבל OpenOffice 3.1 שוחרר, כדי להתקין, פשוט בצע את הפעולות הבאות:

  • הוסף את backports המאגר, כמו לערוך שורש / etc / apt / sources.list והוסף את השורה deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free
  • פתיחת המסוף (בתור root)
  • backports 'Instale o דביאן keyring’ הקלדה apt-get install debian-backports-keyring
  • עדכון רשימת החבילה על ידי הקלדת apt-get update
  • Por FIM instale o OpenOffice.org apt-get -t lenny-backports install openoffice.org

E בקרוב, הוא עשה. O OpenOffice.org 3.1 מותקנת ומוכנה לשימוש, "Digité openoffice.org’ לנחם או להשתמש "יישומים" בתפריט.